Nervefleksiologi


Med nerverefleksologi bearbejder man kroppens nervesystem, som kan være forstyrret og derved fejlsende nervens besked

Nerverefleksologi bruges ved mange forskellige problemstillinger som f.eks:
  • hovedpine
  • muskelspændinger
  • iskiassmerter
  • hormonelle forstyrrelser
  • skuldersmerter
  • Hvordan foregår behandlingen?
Behandlingen foregår ved et præcist fast tryk i en forudbestemt trykretning, hvor trykket ved behandling holdes max. 15 sek. Det er klientens smertefølelse af punktet som afgører om det er behandlingskrævende.

Det kan virke smertelindrene og lette den videre behandling.
Bearbejdning af kroppens nervesystem
Med nerverefleksologi bearbejder man kroppens nervesystem, som kan være forstyrret og derved fejlsende nervens besked. Signalforstyrrelser kan behandles på præcise punkter på føddernes knogler. Metoden medfører, at der gives impulser til nervesystemet, og som retter op på signalforstyrrelserne.
Hvor stammer metoden fra?
Nerverefleksologi er udviklet i Tyskland af kiropraktor Walter Froneberg. Videreudviklingen varetages i dag af foreningen MNT-NR International (Manual Neuro Therapy and Nerve Reflexology), under ledelse af den belgiske fysioterapeut Nico Pauly som har videreudviklet og forfinet metoden. Ved hjælp af målinger af spændinger, har han fastlagt den nøjagtige placering af en lang række nervereflekspunkter.