Akupunktur 2000

 

Ny behandlingsmetode er ved at revolutionere helsebranchen.

 
Sidst i 1990´erne så et nyt behandlings-system dagens lys. Den nye metode fik navnet Akupunktur 2000 og virker via nervesystemet – i modsætning til kinesisk akupunktur, der virker via såkaldte meridianer.

 
Opdagelsen


Akupunktør John Boel fandt, nærmest ved et tilfælde, ud af, at i og omkring alle led findes punkter der er ekstrem virksomme til behandling af smerter, organiske lidelser samt såkaldte uhelbredelige øjensygdomme
Begyndelsen
Lægen og akupunktørerne hos Boel Akupunktur, samt en håndfuld videnskabsmænd, brugte to år på at undersøge det nye system.
Efterhånden som undersøgelsen skred frem, blev de klar over, at den nye metode indeholdt nogle enestående potentialer, som de ikke havde set i noget andet behandlings-system.

Udbredelse

 
Siden da er der sket meget. Rigtigt meget. Boel klanen har indtil nu behandlet over 1.500 patienter på klinikkerne i Aulum og København.
De har også uddannet godt 4.000 læger, akupunktører og andre sundhedspersoner fra over 50 lande i den nye revolutionerende behandlingsmetode. Dvs. at over en million patienter verden over, bliver behandlet med Akupunktur 2000 hver måned.
Grundlæggeren har desuden holdt forelæsning på internationale visenskabelige kongresser i Danmark, Schweiz, Østrig, Spanien, Holland, Sri Lanka, Taiwan (Kina) og Cuba.

HVILKE SYGDOMME KAN HELBREDES MED AKUPUNKTUR 2000?


Det er vores erfaring, at der kun findes meget få sygdomme, hvor Akupunktur 2000 (A2000) ikke virker.

Erfaringen fra de flere tusinde behandlere, der har lært A2000 viser f.eks., at det er muligt at hjælpe omkring 85% af alle smertepatienter, og ca. 80% af alle øjenpatienter – uanset årsagen til smerten og øjensygdommen.
A2000 er imidlertid effektiv til behandling af mange andre sygdomme. Også såkaldte kroniske sygdomme. Her følger en oversigt over lidelser, hvor Akupunktur 2000 har vist sig effektiv.
Indtil dato er der aldrig registreret nogen bivirkning efter A2000 behandling.